Mediumskap

Ett spiritualistiskt medium är en person som är en länk mellan andevärlden och den här världen. Mediumet får kontakt med andra sidan på olika sätt, det kan vara genom inre bilder eller via känslor. Ett spiritualistiskt medium arbetar genom privatseanser eller större mediala demonstrationer. På privatseansen får du kontakt med en avliden anhörig eller vän. Mediet beskriver den som kommer igenom tills den känns igen. Så snart du godkänt andekontakten får du mottaga ett budskap från denne.